Næringseiendom


Vi kan tilby følgende:
  • Leievurdering
  • Verditakst
  • Arealmåling
  • Tomter
  • Skattetakster
  • Ligningstakster
  • Energimerking
  • Vedlikeholdsplaner
  • Ekspropriasjon