Eiendomsskatt i tall


Stadig nye kommuner innfører eiendomsskatt. Antallet har økt med 30 kommuner fra 2014 til 2019 . I 2019 har 371 av i alt 428 kommuner innført eiendomsskatt. Kommunene fikk til sammen 14 milliarder i inntekter fra eiendomsskatt i 2018.

 

371

I 2019 har 371 av i alt 428 kommuner innført eiendomsskatt

150

VKL har vært involvert i taksering i ca. 150 av disse

 

260

260 av 371 har eiendomsskatt i hele kommunen

63

63 av 371 har eiendomsskatt kun på vindkraftverk, kraftverk og petroleumsanlegg