Eiendomsskatt i tall


Stadig nye kommuner innfører eiendomsskatt. Antallet har økt med 14 kommuner fra 2014 til 2015 og med ti kommuner fra 2015 til 2016. I 2016 har 365 av i alt 428 kommuner innført eiendomsskatt. Kommunene fikk til sammen 11 milliarder i inntekter fra eiendomsskatt i 2015. Det er en økning på hele 16 prosent fra året før.

 

365

I 2016 har 365 av i alt 428 kommuner innført eiendomsskatt

150

VKL har vært involvert i taksering i ca. 150 av disse

 

239

239 av 365 har eiendomsskatt i hele kommunen

78

78 av 365 har eiendomsskatt kun på verk og bruk