Vi setter pris på dine verdier


– Siden 1959 –

 

Verditaksering Kjell Larsen (VKL) er et takst- og konsulentfirma med spesialisering innen eiendomsskattetaksering. VKL ble grunnlagt i 1959, av Kjell Larsen sr., da under navnet Byggmester Kjell Larsen. I 1996 ble selskapet overtatt av Kjell Larsen jr. og omdannet til et aksjeselskap.

Selskapet er et sertifisert foretak gjennom Norges Takseringsforbund. Våre ansatte består av ingeniører, byggmestre, bygningsteknikere og eiendomsmeglere med sertifiseringer innen taksering av eiendom, maskiner, tele- og elanlegg. Siden 2012 har vi holdt til i moderne kontorlokaler i Sverresgate 13 i Porsgrunn.

Historisk har tradisjonelle taksttjenester som verdi- og lånetakster, skadetakster og boligsalgsrapporter til privatmarkedet vært den sentrale del av virksomheten. I 1980-årene startet det som i dag er den dominerende virksomhet i selskapet, leveranse av takst- og konsulenttjenester til det offentlige i forbindelse med innføring og vedlikehold av eiendomsskatt i landets kommuner. Siden 2005 har selskapet gradvis rettet større fokus mot denne virksomheten, noe som har medført at vi i dag er blant landets ledende aktører på dette området.

Våre oppdragsgivere omfatter næringsliv, privatpersoner, industri, stat og kommune. Vi har bare de siste 5 årene taksert over 5000 industri- og næringseiendommer, hovedsakelig som et ledd i innføringen av eiendomsskatt i flere kommuner rundt om i landet, men også for private aktører. Vi har 10 fast ansatte og flere fast innleide samarbeidspartnere, og tilbyr alle typer taksering av alle typer eiendommer.

Medarbeidere med høy kompetanse, analysekapasitet, faglig bredde, gode kunderelasjoner og ikke minst grunnleggende tillit skal prege vår virksomhet.

I 2015 gjennomførte vi et oppkjøp av enkeltmannsforetaket Thomas Bjønnes, og har gjennom dette tilegnet oss ytterligere verdifull erfaring og kompetanse.